doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Kerkelijk leven op anderhalve meter

Tridentijnse Mis blijft in Den Bosch

02 juli 2015
Tridentijnse Mis blijft in Den Bosch

De vieringen van de liturgie volgens de Tridentijnse ritus, officieel genoemd de Mis in de vetus ordo, zal vanaf zondag 5 juli 2015 wekelijkse plaatsvinden in de H. Annakerk te Hintham om 13.30 uur. De viering verhuist dus niet naar Vught zoals eerder werd bericht. Na de viering is er in de parochiezaal gelegenheid voor koffie/thee en ontmoeting.