doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Openingstijden Sint-Jan

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

28 april 2019
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In de EU geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens, de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De bisdommen hebben een reglement opgesteld over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Daarnaast is de privacyverklaring voor Rooms-Katholiek parochies opgenomen.

Gekoppelde documenten

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens (versie 10 mei 2018)

teaser gerelateerd document
In de EU geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens, de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De bisdommen hebben een reglement opgesteld over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies.

Privacyverklaring R.-K. Parochies (versie 25 april 2019)

teaser gerelateerd document

In de EU geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens, de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De bisdommen hebben een privacyverklaring hiervoor opgesteld over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies.