doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Extra Actie Kerkbalans zomer 2020

Dopen in onze parochie

04 februari 2014
Dopen in onze parochie

Dopen betekent onderdompelen. Wie wordt gedoopt, wordt symbolisch met Christus ondergedompeld in zijn dood om met Hem te verrijzen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Kerk. Iedere keer wanneer wij bij het binnenkomen van het kerkgebouw onze vingers in het wijwatervat dopen en een kruisteken maken, denken we terug aan onze eigen doopsel.

Dopen gebeurt met de symbolen van water, zalving en olie; hiermee wordt de dopeling door de priester welkom geheten in die gemeenschap.

Doopouders kunnen voor het afspreken een doopdatum en de doopvoorbereiding contact opnemen met de doopadministratie.

Voor de Sint-Jan:
073- 6130314 maandag t/m vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur of via dopensintjan@mariajohannes.nl

Voor de kerken van de Parochie Maria:
073-5212215: dinsdag donderdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur of via dopenmaria@mariajohannes.nl

De secretaresse plant samen met u de voorbereiding en de doop in en zorgt dat u de nodige papieren en uitnodigingen ontvangt. U weet dan precies wanneer en waar u wordt verwacht. Uw kindje wordt gedoopt in een gezamenlijke doopviering met maximaal drie dopelingen per viering. De kosten voor de doop bedragen €65,00. Wij vragen u om hiervoor een eenmalige machtiging in te vullen.

Wij nodigen de doopouders uit om samen met hun kindje naar de zondagsviering te komen. Dit kunt u zien als een eerste kennismaking van de geloofsgemeenschap met de dopeling. Deze wordt door de doop immers hierin opgenomen. Voor aanvang van deze viering wordt u verwelkomd door iemand van de doopwerkgroep en de priester begroet u in zijn openingswoord. Tijdens de viering wordt de dopeling gezegend.

In dezelfde maand worden de doopouders verwacht op de doopvoorbereidingsavond. Daar wordt o.a. gezamenlijk het boekje gemaakt voor de doopviering. Op deze avond krijgt u ook een kinderbijbel mee voor uw kindje. Ouders die op deze avond niet aanwezig kunnen zijn, moeten een nieuwe afspraak maken bij het secretariaat. Hun kindje kan dan niet gedoopt worden op de afgesproken datum.

Gekoppelde documenten

Doopregistratieformulier

teaser gerelateerd document
Dit formulier is nodig wanneer u uw kindje wilt laten dopen. Voor de Sint-Jan via dopensintjan@mariajohannes.nl en voor de kerken van de Parochie Maria via dopenmaria@mariajohannes.nl

Machtigingsformulier doop

teaser gerelateerd document
Het machtigingsformulier voor de doop.

Doopviering als Word-bestand

teaser gerelateerd document

Doopviering als PDF-bestand

teaser gerelateerd document

Registratieformulier parochianen H. Maria

teaser gerelateerd document

Wilt u zich als parochiaan bij onze parochie H. Maria inschrijven? Maak dan gebruik van dit formulier en stuur het naar bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl?