doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Extra Actie Kerkbalans zomer 2020

Belastingvrije giften

14 maart 2016
Belastingvrije giften

Sinds 2014 is een periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan dient te worden: 

  • de jaarlijkse gift dient minimaal 5 jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie of diens rechtsopvolger;
  • de hoogte van de jaarlijkse gift en de vijfjaarlijkse periode dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de gever en de begiftigde;
  • de gift stopt uiterlijk bij het overlijden van de gever of één ander in de overeenkomst genoemde persoon;
  • de parochie (ANBI) levert geen directe tegenprestatie aan de gever.

Parochie H. Maria
Wilt u een gift overmaken aan de parochie H. Maria en gebruikmaken van dit belastingvoordeel (overeenkomst periodieke gift in geld), dan kunt u het formulier downloaden, invullen en in tweevoud opsturen naar de Parochie H. Maria. Het adres is Markt 1, 5241 VL in Rosmalen. Daarna ontvangt u één getekend exemplaar retour. Het formulier moet echter wel worden ingevuld voordat u de eerste gift doet.

Het RSIN/fiscaal identificatienummer van de parochie H. Maria is 823307591. U dient dit nummer in te vullen op het formulier.

U kunt de overeenkomst downloaden aan de rechterkant van deze pagina of via de website van de belastingdienst

Uitgebreide toelichting op de website van de Belastingdienst.


Parochie H. Johannes Evangelist
Wilt u een gift overmaken aan de parochie H. Johannes Evangelist (Sint-Jan) en gebruikmaken van het belastingvoordeel van de overeenkomst periodieke gift in geld, dan kunt u informeren bij de coördinator Actie Kerkbalans H. Johannes Evangelist Kees Pouw, pastoraalassistent.pouw@ziggo.nl, 06 1355 1485.


Gewone giften

Voor gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Uitgebreide toelichting op de website van de Belastingdienst. 
Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften


De gegevens van de parochies zijn te vinden op:
Parochie H. Maria: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO11932
Parochie H. Johannes Evangelist: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO11931

Gekoppelde documenten

Overeenkomst periodieke gift

teaser gerelateerd document
Dit formulier kan u gebruiken om u periodieke gift vast te leggen.