doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Broederschap van Onze Lieve Vrouw

07 april 2015
Broederschap van Onze Lieve Vrouw

De Zoete Moeder
In de dertiende eeuw vond men in de bouwloods van de Sint-Jan-in-aanbouw een foeilelijk eiken Mariabeeld; het werd wat gefatsoeneerd en een poosje later vond men elders in de stad een Jezuskindje dat kennelijk bij het Mariabeeld paste. Het duurde enige tijd voor het beeld een vaste plek vond in de nieuwe Sint-Jan: de kanunniken vonden namelijk dat het beeld niet hoorde in hun nieuwe kerk, maar de devotie voor deze Maria was zo groot dat de kerkleiding wel moest toestaan dat het beeld een belangrijke plaats in het gebouw moest krijgen. Het Mariabeeld kreeg ondertussen kleding, waar onder een schutsmantel. Daarnaast bleken er al snel enige wonderen te hebben plaatsgevonden onder de voorspraak van Maria! Deze wonderen werden al snel opgetekend, en zo ontstond het Mirakelboek. Beeld en Mirakelboek nu zijn beide opgenomen in de huidige Mariakapel, waar stilte heerst en waar vele mensen dagelijks hun gebeden tot Maria richten.De Broederschap
Al snel werd er een Broederschap opgericht die als taak kreeg voor het nieuwe Mariabeeld te zorgen; maar als gevolg van de godsdiensttroebelen in de zestiende en zeventiende eeuw verdween deze Broederschap of moest "ondergronds" doorwerken -zelfs zonder Mariabeeld, want dat was uitgeweken naar Brussel ! In het eerste kwart van de negentiende eeuw werd de Broederschap heropgericht en onder bezielende leiding van de toenmalige pastoor én bisschop Zwijsen werden stevige pogingen ondernomen om het beeld terug te krijgen in de stad. In 1853 lukte dat en in grote plechtigheid kwam de Zoete Moeder terug in haar Kathedraal. Vanaf die tijd zorgde de Broederschap voor de Zoete Moeder, haar kapel, de liturgie, de plechtige Omgang (helaas nu verdwenen) en het merendeel van de onderhoudskosten. In deze moderne tijd ligt het accent heel erg op liturgie, onderhoud én de meimaandvieringen ieder jaar.Lidmaatschap
Ieder die de Mariadevotie wil ondersteunen (en dus het werk van de Broederschap) kan tegen een geringe bijdrage lid worden van de Broederschap van O.L. Vrouw.
U kunt de Broederschap bereiken: per e-mail info@zoetelievevrouw.nl of een berichtje sturen naar Antwoordnummer 10040 5200 VB  ’s-Hertogenbosch. U krijgt dan de nodige papieren toegestuurd door de Broederschap.Actualiteiten

Wilt U op de hoogte blijven van de actuele zaken rond de Broederschap, dan kunt U daarvoor terecht op de website van de Broederschap; daar vindt U overigens veel meer informatie over de Zoete Moeder en het werk van de Broederschap: www.zoetelievevrouw.nl