doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Welkom bij de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes!

Bankrekeningen voor misintenties e.d.

28 januari 2015
Bankrekeningen voor misintenties e.d.

Het is mogelijk om misintenties te laten aflezen tijdens de eucharistievieringen. Het tarief hiervoor is € 12,-. Graag het bedrag overmaken onder vermelding van misintentie en de kerk waar de intentie wordt voorgelezen.

Parochie H. Johannes Evangelist
Sint-Jan
IBAN NL 16 ABNA 0264001389

Parochie H. Maria
Sint-Lucas, H. Anna (Hintham), H. Anna (West), Sint-Lambertus, H. Laurentius, H. Landelinus, Willibrord.
IBAN NL 22 RABO 0163364052