doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Kerstvieringen 2019

Bankrekeningen voor misintenties e.d.

28 januari 2015
Bankrekeningen voor misintenties e.d.

Het is mogelijk om misintenties te laten aflezen tijdens de eucharistievieringen. Het tarief hiervoor is € 12,-. Graag het bedrag overmaken onder vermelding van misintentie en de kerk waar de intentie wordt voorgelezen.

Parochie H. Johannes Evangelist
Sint-Jan
IBAN NL 16 ABNA 0264001389

Parochie H. Maria
Sint-Lucas, H. Anna (Hintham), H. Anna (West), Sint-Lambertus, H. Laurentius, H. Landelinus, Willibrord.
IBAN NL 22 RABO 0163364052