doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Kerkelijk leven op anderhalve meter

Taizévieringen in 's-Hertogenbosch

29 april 2016
Taizévieringen in 's-Hertogenbosch

De Taizévieringen in ‘s-Hertogenbosch zijn een oecumenisch initiatief en richten zich met name op jongeren. Maar uiteraard zijn ook anderen die zich aangesproken voelen van harte welkom.
Kenmerkend voor Taizévieringen zijn het zingen van meditatieve liederen en de intense stilte. De liederen zijn kort, gemakkelijk aan te leren en worden vaak herhaald. Ze worden meerstemmig en in verschillende talen gezongen en muzikaal begeleid door piano, gitaar en fluit.Een Taizéviering bestaat daarnaast uit het lezen van een evangelietekst en een Psalmgebed. Er worden voorts een aantal voorbeden opgedragen. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en na te praten.


Meer informatie over de Taizévieringen vind je op www.taizeindenbosch.nl