doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Openingstijden Sint-Jan

Bankrekeningen voor kerkbijdrage

16 maart 2015
Bankrekeningen voor kerkbijdrage
Parochie H. Johannes Evangelist
Sint-Jan
IBAN NL92 INGB 0002 5386 00

Zie voor informatie over de kerken van de H. Mariaparochie:
www.parochiemaria.nl