doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Welkom bij de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes!

Preventie misbruik

20 november 2012
Preventie misbruik

In 2012 heeft het bestuur van de pastorale eenheid H. Johannes en H. Maria een protocol aangenomen dat beschrijft volgens welke regels omgang van volwassenen met minderjarigen en kwetsbare personen passend is binnen de parochie. In de rechterkolom hiernaast kunt u dit protocol lezen.

Gekoppelde documenten

protocol misbruik