doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Op bedevaart, ook in 2017 en daarna!

21 september 2015
Op bedevaart, ook in 2017 en daarna!

Omdat het bisdom overtuigd is dat bedevaarten bij kunnen dragen aan de opbouw van nieuwe parochies worden er ook in de komende jaren diocesane bedevaarten georganiseerd.