doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Lofprijzingsavonden

01 juli 2015
Lofprijzingsavonden

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een lofprijzingsavond in de Sint Lucaskerk  aan de Zuiderparkweg 301 in 's-Hertogenbosch: samen zingen en bidden om God eer te brengen, Hem te loven en danken, momenten van stilte, Bijbelpassage en voorbede.

Alle data voor 2017: 6-1-2017, 3-2-2017, 3-3-2017, 7-4-2017, 5-5-2017, 2-6-2017, 7-7-2017, 4-8-2017, 1-9-2017, 6-10-2017, 3-11-2017 en 1-12-2017.
Na afloop is er tijd voor ontmoeting en een kopje koffie.

Van harte welkom! Aanvang: 20.00 uur.

Zie ook de Facebookpagina 'Worship Team Den Bosch'. https://www.facebook.com/WorshipTeamDenBosch/