doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Openingstijden Sint-Jan

Algemene informatie

18 mei 2015
Algemene informatie

Het regelen van een uitvaart
Voor het regelen van een uitvaart kunt u op werkdagen contact opnemen met het parochiesecretariaat via 073-6130314. Buiten deze kantooruren kunt u bellen met 06-23843845.

 

Informatie over de kerkelijke uitvaart zelf
Een kerkelijke uitvaart is weliswaar een afscheidsdienst, maar altijd in de eerste plaats een viering ons Christelijke geloof in de het Paasmysterie van verrijzenis. Juist daardoor is deze dienst vaak zo troostrijk en bemoedigend in het grootste verdriet. En daarom wordt de kerkelijke uitvaart steeds verzorgd door de dienstdoende priester of diaken aan de hand van de katholieke liturgie.

Uiteraard is er bij een kerkelijke uitvaartdienst ruimte voor een kort in memoriam voor de overledene door een familielid of bekende, en kunnen de nabestaanden samen met de priester of diaken van te voren een aantal kerkelijke liederen uitzoeken om samen te zingen.

Is er behoefte aan meerdere of langere toespraken, en aan het gebruik van cd-muziek? Veel mensen hebben de wens om naast de kerkelijke uitvaartdienst op die manieren een persoonlijk aspect te geven aan het afscheid van hun geliefde. Vaak is dit in overleg met de uitvaartondernemer goed mogelijk op een andere plek en een ander moment dan tijdens de kerkelijke uitvaart, bijvoorbeeld in het mortuarium of in het crematorium. De ervaring leert dat in gesprek met de dienstdoende priester of diaken een goede uitkomst van de verschillende aspecten altijd mogelijk is.

Voor meer informatie, voor het melden van een overlijden, of voor concrete afspraken over een uitvaart kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat
.