doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Openingstijden Sint-Jan

Ziekenzalving

28 augustus 2012
Ziekenzalving
De zieken hebben in het bijzonder Gods voorkeur en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament tevens een hoopvol gebeuren, ook voor wie sterven gaat. 
Gelovigen kunnen de Ziekenzalving ontvangen als zij hiertoe het verlangen uitspreken; men behoeft hiermee niet te wachten tot het allerlaatste moment. Het is goed te weten dat mensen dit sacrament meer dan ééns kunnen ontvangen.
Soms wordt in een speciale viering aan verschillende zieke gelovigen tegelijk de Ziekenzalving toegediend.

Wanneer een zieke dit sacrament wenst te ontvangen of de behandelende arts dit adviseert, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat 073-6130314 of 073-6136609.

Buiten kantoortijden, en alleen in geval van een verzoek om ziekenzalving of melding van een overlijden belt u met de diensttelefoon: 06-23843845. Buiten kantooruren komt u dan direct in contact met de dienstdoende priester of diaken.