doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Welkom bij de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes!

Contact

02 maart 2015
Contact
U kunt de parochie bereiken tijdens de openingstijden van het centrale secretariaat. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 073-6130314 of 073-6136609. Het centrale secretariaat is gevestigd in de plebanie van de Sint-Jan, Choorstraat 1 5211 KZ in 's-Hertogenbosch.
Sacrament van het Doopsel
Sacrament van het Huwelijk
Uitvaarten en bedieningen
Lokale secretariaten
Communicatie
Financiën
Bestuurssecretariaat


Sacrament van het Doopsel
Doopouders kunnen voor het afspreken een doopdatum en de
doopvoorbereiding contact opnemen met de doopadministratie.
Voor de Sint-Jan:
073- 6130314 maandag t/m vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur
of via dopensintjan@mariajohannes.nl
Voor de kerken van de Parochie Maria:
073-5212215: dinsdag donderdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur
of via dopenmaria@mariajohannes.nl


Sacrament van het Huwelijk

Toekomstige bruidsparen die voor de kerk willen trouwen, dienen in verband met de huwelijksvoorbereiding ten minste negen maanden voor de beoogde trouwdatum contact op te nemen met de secretaresse van de huwelijksadministratie: 073-6130314 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur), secretariaat@mariajohannes.nl


Uitvaarten en bedieningen

Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via het centraal secretariaat: 073-6130314, secretariaat@mariajohannes.nl

Gebruik van het noodnummer
Bij dringende pastorale zaken zoals bediening en overlijden kunt u buiten kantooruren bellen met 06-23843845 of met het nummer dat wordt genoemd op het antwoordapparaat van uw lokale kerk.

Lokale secretariaten

Hier kunt u terecht voor het opgeven van misintenties en overige vragen.

Sint-Jan, 's-Hertogenbosch, secretariaat@mariajohannes.nl
073-6130314: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Choorstraat 1, 5211 KZ 's-Hertogenbosch.
Misintenties voor het komend weekend dienen uiterlijk donderdag daaraan voorafgaand om 10.30 uur gemeld te zijn bij het secretariaat. Bij voorkeur via sint-jan@mariajohannes.nl
Bankrekeningnummer voor misintenties Sint-Jan:
IBAN NL 16 ABNA 0264001389 t.n.v. parochie H. Johannes Evangelist

Sint-Lucaskerk, 's-Hertogenbosch, lucas@mariajohannes.nl
U kunt contact opnemen via het secretariaat in Rosmalen; 073-5212215 op dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur,
073-6134704, Zuiderparkweg 301, 5216 HB  's-Hertogenosch.
Bankrekeningnummer voor misintenties Sint-Lucaskerk:
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria

H. Annakerk, 's-Hertogenbosch (Hintham), annahintham@mariajohannes.nl
073-6410718: donderdag 10.00-12.00 uur, Hintham 41, 5246 AC   's-Hertogenbosch
Bankrekeningnummer voor misintenties H. Annakerk:
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria

Sint-Lambertuskerk, Rosmalen, bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl
073-5212215: dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur, Markt 1, 5241 VL Rosmalen. 
Bankrekeningnummer voor misintenties Sint-Lambertuskerk:
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria

H. Laurentiuskerk, Rosmalen, laurentius@mariajohannes.nl
073-5214639: maandag en vrijdag 9.30-11.30 uur, Oude Baan 1, 5242 HT Rosmalen. 
Bankrekeningnummer voor misintenties H. Laurentiuskerk:
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria

H. Landelinuskerk, Empel, landelinus@mariajohannes.nl
073-6894716: donderdag 10.00-11.00 uur, tevens spreekuur in de parochiezaal bij de Landelinuskerk, Proosdijstraat 14, 5236 AT Empel. 
Bankrekeningnummer voor misintenties H. Landelinuskerk:
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria

H. Annakerk, 's-Hertogenbosch (West) annawest@mariajohannes.nl
Dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 11.30 uur
Boschmeersingel 26, 5223 HJ  's-Hertogenbosch
073-6217014
Bankrekeningnummer voor misintenties H. Annakerk
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria

Willibrordkerk, 's-Hertogenbosch (Maaspoort) willibrord@mariajohannes.nl
Kwartierenlaan 90, 5235 JB  's-Hertogenbosch
073-6426303 (kerkgebouw), 073-6415070 (pastor van Wezel)
Bankrekeningnummer voor misintenties Willibrordkerk
IBAN NL 22 RABO 0163364052 t.n.v. parochie H. Maria


Communicatie
Voor aangelegenheden betreffende website, parochieblad, nieuwsbrief en overige communicatie-uitingen van de parochie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie communicatie@mariajohannes.nl: 073-6130314 maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De redactie van het Kerkvenster kunt u bereiken door een e-mail te versturen aan redactie@mariajohannes.nl

Financiën
Voor financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de afdeling financiën. Gaat het om de parochie H. Maria, dan is het emailadres: boekhoudingmaria@mariajohannes.nl en het telefoonnummer 073-5212215;
voor de parochie H. Johannes Evangelist is het emailadres boekhoudingstjan@mariajohannes.nl en het telefoonnummer 073-6841200.

Bestuurssecretariaat
Voor beleidsmatige en bestuursmatige aangelegenheden kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
voor de parochie H. Johannes Evangelist: 073-6144170, bestuur@mariajohannes.nl
voor de parochie H. Maria: 073-5221215, bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl
Dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.30 uur, Markt 1, 5241
VL Rosmalen.