doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Lectores

20 november 2012
Lectores
De term lector of lectrice komt van het Latijnse legere (lezen) en betekent dus: 'degene die leest'. Lectoren hebben een belangrijke en duidelijk omschreven functie functie in de liturgie: de lector of lectrice leest in de Katholieke Kerk tijdens de liturgie de lezingen voorafgaand aan het Evangelie, eventueel het psalm, het alleluia, de voorbeden en de mededelingen.

In onze parochie verzorgen de leden van de werkgroepen lectoren bij toerbeurt de lezingen.
Wie meer wil weten over de functie van lector, kan terecht bij de secretariaten.

De lectorengroep van de Sint-Jan is compleet en neemt momenteel geen nieuwe leden aan.