doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Misdienaars en acolieten

30 juli 2013
Misdienaars en acolieten
Misdienaars zijn jongens en meisjes die tijdens de HH. Missen in de Rooms-Katholieke kerk de priester behulpzaam zijn. 
De misdienaar heeft dus een belangrijke helpende taak bij de eucharistievieringen. Zo zijn misdienaars verantwoordelijk voor het gereedmaken van de altaartafel; zij geven de schaal en de kelk aan de priester, zorgen voor water en wijn, en luiden de bel bij binnenkomst en tijdens de consecratie. Ook de wierook en het wierookvat, het wijwatervat met daarin de wijwaterkwast vallen onder de taken van de misdienaar. Tot slot kunnen ook het plechtig binnendragen van het evangelie, de kaarsen of het processiekruis tot de taken behoren.

Acolieten zijn misdienaars van zestien jaar en ouder. Zij begeleiden de jongere misdienaars en met toestemming van de bisschop mogen zij in sommige gevallen ook de communie uitreiken naast de priester. Bij plechtige Hoogmissen zijn acolieten meestal de belangrijkste of enige helpers van de priester(s).

De pastorale eenheid vindt het belangrijk om kinderen en jongeren actief te betrekken bij de Eucharistie. Wil je ook graag misdienaar worden of acoliet in een van onze parochiekerken? Welkom! Meld je aan bij het parochiesecretariaat op 073-6130314 of via secretariaat@mariajohannes.nl.