doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Kinderwoorddienst

03 februari 2015
Kinderwoorddienst
In een aantal kerken in onze parochie wordt tijdens de zondagse Eucharistieviering kinderwoorddienst gehouden.

Sint-Jan
Sint-Lucas
H.Laurentius
Willibrord

In de Sint-Jan
Iedere 1e en 3e zondag van de maand wordt in de Sint-Jan tijdens de Eucharistieviering van 11.45 uur een kinderwoorddienst gehouden.

Bij de kinderwoorddienst volgen de kinderen in twee groepjes de uitleg van het evangelie van die zondag: een groep van kinderen onder de 6 jaar en een groepje van zes jaar en ouder.
Voor de schuldbelijdenis nodigt de priester de aanwezige kinderen uit mee te gaan naar de Goede Herderkapel waar zij op aangepaste wijze bezig zijn met het evangelie. We beginnen altijd met een gebedje en zingen er een toepasselijk lied bij. Het evangelie wordt eerst ingeleid met een voorbeeld uit het leven van de kinderen zelf, daarna wordt het gelezen en uitgelegd. Vooral de ‘kleintjes’ maken vaak nog een kleurplaat of een knutselwerkje. De oudere kinderen krijgen bijvoorbeeld puzzelopdrachtjes.
Na de voorbede komen de kinderen terug in de kerk.

In de Veertigdagentijd en in de Advent is er iedere zondag kinderwoorddienst. De groep kinderen is dan zeer groot en er wordt dan gewerkt met een afgerond project. Gelukkig helpen veel vrijwilligers mee het iedere keer weer tot een mooi en leerzaam project te maken.

Contact
Yvonne Koopman-Snep en Ans van Kessel coördineren de kinderwoorddienst in de Sint-Jan. Zij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat 073-6130314 of secretariaat@mariajohannes.nl.  

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren? Informeer bij de contactpersonen van kinderwoorddienst of bij het secretariaat van de parochie.
 
In de Sint Lucaskerk
In de Sint Lucaskerk wordt elke zondag kinderwoorddienst gehouden tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur. De kinderen volgen in twee groepen, één onder de zes jaar en één zes jaar en ouder, op hun niveau de uitleg over het Evangelie van die zondag. Tijdens de Advent en de Veertigdagentijd wordt met een speciaal project gewerkt.

In de H. Laurentiuskerk, Rosmalen 
In de  Laurentiuskerk in Rosmalen wordt iedere zondag kinderwoorddienst gehouden m.u.v. de schoolvakanties en de zondagen waarop er een gezinsviering wordt gehouden. Op deze manier wordt de kinderwoorddienst een belangrijk onderdeel van het totale kinderwerk in de parochie en kunnen we gezinnen de mogelijkheid bieden om elke zondag naar de kerk te komen.

Doel is om in de kinderwoorddienst het evangelie te verkondigen en te verwerken op een kindvriendelijke en warme manier. Indien nodig wordt de groep kinderen verdeeld in twee leeftijdscategorieën. Als leidraad wordt het boek ‘Met kinderen het woord vieren’ van Stichting Samuel gebruikt.

Aan het begin van de kinderwoorddienst ontsteken we een kaars in het midden, zingen een klein toepasselijk liedje en/of bidden een gebedje. Tijdens de Advent is er een Adventskrans. Daarna wordt kort een spiegelverhaal verteld of een inleiding gegeven als voorbereiding op het evangelie van de zondag. Het evangelie wordt voorgelezen en er wordt eventueel een vertelplaat getoond. Daarna praten we even na en maken we met de kinderen een toepasselijke kleurplaat, een werkje of een puzzeltje. Na de voorbeden gaan we met de kinderen weer terug naar de kerk.

In de Willibrordkerk, Maaspoort
Rond de Willibrordkerk is er een werkgroep die alle kinderactiviteiten organiseert. Bij alle belangrijke momenten in het jaar worden er gezinsvieringen gemaakt en samen met de kinderen gehouden. Ook zijn er regelmatig kinderwoorddiensten. Daarnaast is het streven om 2x per jaar een leuke en leerzame kinderactiviteit te houden. Meestal op een zaterdag gaan we met de kinderen iets doen waarbij we gezelligheid koppelen aan de betekenis van het geloof.

Houdt u de wekelijkse Nieuwsbrief en de parochiesite in de gaten; daar leest u  meer over bijzondere vieringen en activiteiten voor kinderen in onze parochie.