doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Herdenkingsmis gestorven religieuzen

Gezinsvieringen

15 september 2015
Gezinsvieringen

In de H. Laurentiuskerk in Rosmalen worden regelmatig gezinsvieringen gehouden. De teksten en liedjes tijdens een gezinsviering zijn geschreven rond een thema dat alle gezinsleden kunnen begrijpen, zodat zij mee kunnen doen. De korte, moderne manier van preken is er voor jong en oud. Er is kinderopvang en één maal per maand koffie na afloop van de viering.

De vieringen worden voorbereid en mede voorgegaan door de Werkgroep gezinsvieringen en opgeluisterd door het kinderkoor. Als zij dat willen, mogen de kinderen van het koor lezingen verzorgen. Wie een instrument bespeelt, mag tijdens de viering een stukje spelen.
 
 
Peuter- en kleutervieringen in de H. Laurentiuskerk in Rosmalen
De Werkgroep Peuter- en kleutervieringen laat jonge kinderen en hun ouders op een gezellige en ontspannen manier kennis maken met ons geloof, onze kerken en onze vieringen. Voor veel jonge ouders is het de eerste stap over de drempel van een kerk sinds lang. Jaarlijks zijn er ca. acht vieringen. We sluiten aan op kerkelijke feestdagen (o.a. Kerstmis en Palmpasen), bekende naamdagen van heiligen (Meimaand Mariamaand, Dierendag, Sint Maarten) en op andere fijne, voor de kinderen herkenbare, momenten in het jaar (zoals de start van de zomervakantie).

Wat doen we?
Een viering duurt ongeveer 20 minuten. We beginnen met het aansteken van de kaarsjes en het luiden van de bel. Dan mogen alle kinderen op de grond voor het altaar gaan zitten. We zingen liedjes, bidden gebedjes en luisteren naar een mooi verhaal uit de kinderbijbel of een prentenboek. Na een interactieve toelichting hierop, doen we een spelletje of een andere leuke activiteit die aansluit bij het thema. De vieringen worden geleid door de pastor en de leden van de werkgroep. De pianiste begeleidt de liedjes.

Wanneer?
Alle vieringen zijn op zondag in de H. Laurentiuskerk, om 11.00 uur. Uitzonderingen: de vieringen op Kerstavond en rond Carnaval. Kom met uw kinderen meezingen, luisteren en kijken. Vanuit de Groote Wielen, Rosmalen centrum of Maliskamp, u bent van harte welkom!

Gekoppelde documenten

Kinderkoor Eigenwijs

Kinderkoor Eigenwijs is het kinderkoor van de Lambertus- en de Laurentiuskerk in Rosmalen. Is er een gezinsviering of viering van de eerste communie? Dan zijn zij er voor de muzikale invulling.