doc Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes
Extra Actie Kerkbalans zomer 2020

Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

20 januari 2018
Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk


Kerkbalans 2020 - Geef voor je kerk
Ieder jaar in januari wordt landelijk de Actie Kerkbalans gehouden. Dit jaar is dat van 19 januari t/m 2 februari. Actie Kerkbalans vraagt aandacht voor de noodzaak van financiële steun aan uw eigen parochie.

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

Geef voor je kerk
In 2020 is het thema van Actie Kerkbalans Geef voor je kerk! We zijn door de Kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Onze nieuwe bisschop mgr. De Korte zei tijdens zijn installatie in mei 2016: “Graag nodig ik dan ook alle gedoopten van ons bisdom uit hun verantwoording te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze katholieke geloofsgemeenschap.” Samen vormen wij die kerkgemeenschap, zijn wij in Christus elkaars broeders en zusters, en dragen wij zorg voor elkaar, ook financieel.

Eigen parochie
De bijdragen van parochianen zijn rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk in uw eigen parochie: de aandacht en zorg voor mensen, zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. Daarnaast worden bijdragen gebruikt voor diverse lasten zoals onderhoud, vergoedingen en benodigdheden voor vieringen en secretariële ondersteuning.

Mogen we u als parochiaan ook vragen om onze parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? Alle bedragen zijn welkom. Een bijdrage van minimaal € 5,- per maand maakt al een verschil! U bepaalt uiteraard zelf, welk bedrag u maandelijks of jaarlijks kunt missen. U kunt ervan verzekerd zijn, dat uw bijdrage goed en zorgvuldig ten dienste van uw parochie wordt besteed. Wij vertrouwen op uw steun, die zeer waardevol is.

Twee parochies
Binnen de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes Evangelist functioneren twee parochies: de parochie H. Maria en de parochie H. Johannes Evangelist, kort gezegd Sint-Jan. In de periode tussen 20 januari en 3 februari wordt in beide parochies aandacht gevraagd voor de Aktie Kerkbalans en ontvangen parochianen die eerder kerkbijdrage hebben betaald thuis een brief.
Actie Kerkbalans folder 2019
folder van de parochie Heilige Johannes Evangelist
Graag nodigen we uit op deze pagina verder te lezen. Rechts op de pagina vindt u (binnenkort) diverse informatie zoals de financiële verantwoording van de twee parochies.

Heeft u vragen?
Mochten er bij u nog vragen zijn, dan kunt u voor de parochie Sint-Jan mailen naar: kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl of schrijven naar Parochie H. Johannes Evangelist, t.a.v. Kerkbijdrage, Choorstraat 5, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch. Ook kunt u met vragen terecht bij C. J. Pouw (pastoraal assistent Kerkopbouw), Coördinator Actie Kerkbalans, 06-13551485.

Voor de parochie H. Maria kunt u uw vragen stellen via kerkbijdrage@mariajohannes.nl of schrijven naar Parochie H. Maria, t.a.v. Kerkbijdrage, Markt 1, 5241 VL Rosmalen.

Wat is Actie Kerkbalans?
Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1973 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan meer dan een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

Op deze manier worden elk jaar enkele honderden miljoenen euro’s voor de kerken bijeen gebracht. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Deze vorm van geldwerving is voor de deelnemende kerken verreweg de grootste bron van inkomsten. Door de intensieve voorbereiding en nazorg heeft Kerkbalans in de praktijk het karakter van een permanente campagne. Sinds 2005 hebben de kerken een vernieuwing van hun geldwerving gerealiseerd. Kerkbalans Nieuwe Stijl doet met succes een beroep op bestaande en nieuwe doelgroepen.

Parochianen ontvangen dan een brief met het verzoek om middels de Actie Kerkbalans een vrijwillige bijdrage te voldoen. Een machtigingsformulier is daarvoor bijgesloten en een folder over de Actie Kerkbalans met daarin adviezen over belastingvoordeel.

Kijk ook eens op www.kerkbalans.nl

Gekoppelde documenten

Belastingvrije giften

Sinds 2014 is een periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van een vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.

Begroting 2019

teaser gerelateerd document
Begroting 2019

Jaarrekening 2018

teaser gerelateerd document
Jaarrekening 2018